Islams Offentlige Hemmeligheder

English below

Danish:

Islams offentlige hemmeligheder skal belyses og Islams fremtid i Vesten diskuteres. Det er netop hvad bogen forsøger at bidrage med, i en tid hvor islam helst ikke er til debat.

Der er mange forhindringer for debatten, frygt for trusler, chikane og vold, men også frygt for at blive anklaget for racisme. Dertil kommer den muslimske uærlighed i samtalen om islam.

Bogen kan bestilles her på hjemmesiden og med tiden skal bogen oversættes til engelsk.

DEBAT: Se billeder fra debat d. 10. oktober 2018 på Københavns Rådhus i anledning af bog-udgivelsen.

English:

Islams public secrets must be highlighted and the future of Islam in the West discussed. It is precisely what the book tries to contribute to, at a time when Islam is preferably not discussed.

There are many obstacles in this debate, fear of threats, harassment and violence, but also fear of being accused of racism. In addition to the fears we have some Muslim dishonesty in the conversation about Islam.

Follow this page or the Facebook-page if you are interested in the book or the critical and honest conversation about Islam.

The release date was 10th of October 2018 (the Danish version) and the book can be purchased through this website.

Over time, the book will be translated into English.