Om bogen / About the book

English below

Danish:

Siden “Public Secrets of Islam” på Facebook skal både handle om bogen, men også rumme den igangværende kritiske og ærlige samtale om islam.

Islams offentlige hemmeligheder skal belyses og Islams fremtid i Vesten diskuteres. Det er netop hvad bogen forsøger at bidrage med, i en tid hvor islam helst ikke er til debat.

Der er mange forhindringer for debatten, frygt for trusler, chikane og vold, men også frygt for at blive anklaget for racisme. Dertil kommer den muslimske uærlighed i samtalen om islam.

Følg med her på siden eller på Facebook, hvis du er interesseret i bogen eller den kritiske og ærlige samtale om islam.

Bogen kan bestilles her på hjemmesiden og man kan også snart købe den som ebog. Med tiden skal bogen oversættes til engelsk.

DEBAT: Se billeder (og snart også video) fra debat d. 10. oktober 2018 på Københavns Rådhus i anledning af bog-udgivelsen.

English:

Over time, the book will be translated into English, and this Facebookpage “Public Secrets of Islam” will focus on the book, but also the ongoing critical and honest conversation about Islam.

Islams public secrets must be highlighted and the future of Islam in the West discussed. It is precisely what the book tries to contribute to, at a time when Islam is preferably not discussed.

There are many obstacles in this debate, fear of threats, harassment and violence, but also fear of being accused of racism. In addition to the fears we have some Muslim dishonesty in the conversation about Islam.

Follow this page or the Facebook-page if you are interested in the book or the critical and honest conversation about Islam.

The release date is 10th of October (the Danish version) and the book can be purchased through this website.

Direct link to the books facebook-page: https://www.facebook.com/publicsecretsofislam/