The book: Public Secrets of Islam

English below

Danish:

Med tiden skal bogen oversættes til engelsk, og siden her (på Facebook) skal både handle om bogen, men også den igangværende kritiske og ærlige samtale om islam.

Islams offentlige hemmeligheder skal belyses og Islams fremtid i Vesten diskuteres. Det er netop hvad bogen forsøger at bidrage med, i en tid hvor islam helst ikke er til debat.

Der er mange forhindringer for debatten, frygt for trusler, chikane og vold, men også frygt for at blive anklaget for racisme. Dertil kommer den muslimske uærlighed i samtalen om islam.

Følg med her på siden eller på Facebook, hvis du er interesseret i bogen eller den kritiske og ærlige samtale om islam.

 

Bogen er i tryk og udgives også som ebog.
Udgivelsesdatoen er den 10. oktober.
Bogen kan bestilles via jaleh.dk snarest.

English:

Over time, the book will be translated into English, and this page (on Facebook) will focus on the book, but also the ongoing critical and honest conversation about Islam.

Islams public secrets must be highlighted and the future of Islam in the West discussed. It is precisely what the book tries to contribute to, at a time when Islam is preferably not discussed.

There are many obstacles in this debate, fear of threats, harassment and violence, but also fear of being accused of racism. In addition to the fears we have some Muslim dishonesty in the conversation about Islam.

Follow this page or the Facebook-page if you are interested in the book or the critical and honest conversation about Islam.

The book is on its way, also as an ebook, and the release date is 10th of October (the Danish version).
The book can be purchased through this website.

https://www.facebook.com/publicsecretsofislam/